بیمارستان فوق تخصصی روان پزشکی 505  به عنوان عضوی از خانواده بزرگ سلامت کشور و یکی از بیمارستانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران با سرلوحه قرار دادن ارزشهای والای اسلامی و کرامت انسانی ،  عزمی راسخ در جهت ارائه خدمات درمانی، مراقبتی و آموزشی با کیفیت و ایمن در زمینه های پیشگیری، درمان و بازتوانی بیماریهای اعصاب و روان متناسب با نیاز مراجعین اعم از پرسنل و خانواده های نیروهای مسلح و سایر اقشار جامعه دارد .