بیمارستان فوق تخصصی روان پزشکی 505 نزاجا از جمله مراکز درمانی است که در طول چند دهه فعالیت تخصصی ، علاوه بر ارائه خدمات درمانی به بیماران اعصاب و روان  و خانواده های ایشان ، در حوزه های آموزشی و پژوهشی نیز مشغول به فعالیت بوده است . این بیمارستان که  جزو بیمارستانها و مراکز تخصصی تابع نیروی زمینی ارتش در تهران می باشد ابتدا به عنوان بخش  اعصاب و روان در بیمارستان 501 ارائه خدمات می نمود   و در سال 1362 در خیابان افسریه ، میدان بسیج به نام بیمارستان اعصاب و روان با ظرفیت 50 تختخواب در دو بخش اعصاب داخلی و  روان پزشکی هر یک با 25 تخت خواب دایر گردید  .
در سال 1387 و به دلیل نیاز به توسعه  فضای فیزیکی و تجهیزات و خدمات  این بیمارستان به محل فعلی واقع در اتوبان ارتش ( بلوار اوشان)   منتقل شد  تا با بهره گیری از امکانات بیشتر و فضای درمانی مناسب تر خدمات مطلوبی به مراجعین ارائه نماید .