داخلی: 351
 نوار مغز یا الکتروانسفالوگرافی ( Electroencephalography) یا الکترومغزنگاری، ثبت فعالیت الکتریکی مغزاست، این تکنیک شامل اخذ سینگال توسط الکترودهای سطحی،بهبود سیگنال( معمولاً تقویت و حذف نویز)، چاپ سیگنال و آنالیز آن می¬شود. آنچه روی کاغذ چاپ می¬شود، الکتروانسفالوگرام نامیده می¬شود. کاربرد آن شامل موارد زیر است:
1.    کمک به تشخیص و تعیین محل آسیب مغزی سربرال
2.    کمک به مطالعه صرع
3.    کمک به تشخیص اختلالات روانی
4.    کمک به مطالعه خواب
5.    اجازه مشاهده و آنالیز پاسخ های مغز به محرک های سنسوری